Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Středomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Spisy
Majetek

51Vklad práva zástavního do pozemkové knihy pro katastrální území Česká Ves1937karton9
52Prodej pozemků v Krumpachu, změny vkladů služebností vedení elektřiny do pozemkových knih související s fúzí se Severomoravskými elektrárnami, a. s. Zábřeh1931 - 1934karton9
53Výpis z pozemkové knihy pro katastrální území Přerov, knihovní vložka č. 17101939 - 1940karton9
54Koupě a prodej pozemků v Sandhýblu (Písečná), m. j. knihovní výpisy1928 - 1937karton9
55Koupě a prodej pozemků v Řimicích1928 - 1938karton
56Vklad převodu práva služebnosti vedení elektřiny do pozemkové knihy katastrálního území Třeština1932karton9
57Přihlášky k upisování akcií a potvrzení o jejich upsání1921 - 1934karton9
58Korespondence s obecními úřady o vinkulaci akcií1931 - 1939karton9
59Protokol o převzatí IV. emise akcií SME Přerov od tiskárny1933karton10
60Státní podpora na stavbu rodinných domků pro obsluhu spínacích stanic v Dřevnovicích, Olomouci-Hodolanech a Prostějově, m. j. knihovní výpisy, rozpočty a plánky domků (6 ks.)1923 - 1929karton10