Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Středomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Datace:(1898) 1919 - 1941 (1999)
Zpracovatel:Mgr. Milena Kallerová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1603
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):3,35
Stav ke dni:2008-09-05
Prohlížet fond
Stažení fondu