Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov
Spisy

1Delimitace stavebně-montážních činností z rušených Olomouckých energetických rozvodných závodů, n. p. Přerov na Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov(1953)karton 1
2Delimitace krajského závodu Elektrovod Přerov na Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov1958karton1
3Seznam hospodářských prostředků svěřených do správy zaměstnancům n. p. Elektrovod Přerov1955karton 1
4Generální inventarizace základních prostředků1955karton 1
5Finanční plán1955karton 2
6Roční hospodářský výkaz za r. 1954, v příloze uzávěrka k 1. 1. 19551955karton 2
7Roční hospodářský výkaz za r. 1955, v příloze uzávěrka k 1. 1. 19561956karton 2
8Roční hospodářský výkaz za r. 1956, v příloze uzávěrka k 1. 1. 19571957karton 2
9Roční hospodářský výkaz za r. 1957, v příloze uzávěrka k 1 . 12. 19581958karton 2