Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Elektrovod, n. p. Bratislava, krajský závod Přerov
Datace:(1953) 1954 - 1958
Zpracovatel:Mgr. Milena Kallerová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1604
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):0,35
Stav ke dni:2008-09-01
Prohlížet fond
Stažení fondu