Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Východomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Spisy
Zaměstnanci

175Pensijní fond pro nadlepšování starobních a invalidních důchodů dělníků, m. j. stanovy1946karton13
176Pensijní pojištění úředníků1943 - 1946karton13
177Pensijní pojištění zaměstnanců, m. j. korespondence řediteli firmy Ing. Aloisem Paulikem a Ing. Rudolfem Rumlerem v této věci1941 - 1942karton13
178Pojištění zaměstnanců u "Lidové péče, životní pojišťovací a. s. v Praze (Volksfürsorge)" - životní pojištění1943 - 1945karton14
179Kolektivní úrazové pojištění zaměstnanců1944 - 1946karton14
180Podpůrný fond zaměstnanců1942 - 1946karton14
181Vzorová služební smlouva s ředitelem firmy1940karton14
182Šetření o zaměstnancích německé národnosti, m. j. podklady pro obžalobu Ing. Aloise Paulika, torzo1945 - 1949karton14