Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Východomoravské elektrárny, a. s. Přerov
Účetní knihy
Účetní spisy

189Účetní směrnice1946 - 1948karton14
190Bilance a inventura zařízení převzatých od Moravskoslezských elektráren Ostrava podle stavu k 31. 12. 1942 a 30. 6. 19431942 - 1943karton14
191Odhad vlivu nových cen a daňového zatížení na závěrečnou bilanci firmy1942 - 1943karton14
192Převod a zúčtování závazků a pohledávek na Fond znárodněného hospodářství Praha1945 - 1948karton15
193Ohodnocení elektroměrů u znárodněných podniků k zahajovací bilanci v r. 19461946 - 1948karton15
194Bilance za r. 1942, s přílohami1942karton15
195Bilance1942karton15
196Bilance za r. 1943, s přílohami, m. j. revizní zpráva z r. 19461943 - 1946karton15
197Závěrečná bilance znárodněných VME Přerov a jednotlivých začleněných drobných elektrárenských podniků, 1. část1945karton16
197Závěrečná bilance znárodněných VME Přerov a jednotlivých začleněných drobných elektrárenských podniků, 2. část1945karton17
198Zahajovací bilance VME Přerov, včetně začleněných znárodněných podniků1946karton18
199Závěrečná bilance znárodněných podniků začleněných do VME Přerov, oblast Ostrava1946karton18
200Závěrečná bilance znárodněných podniků začleněných do VME Přerov, oblast Přerov1946karton19
201Přílohy k bilanci za r. 19451945karton20
202Přílohy k bilanci za r. 1946, oblast Přerov a Ostrava1946karton20
203Přílohy k bilanci za r. 1946, oblast Přerov - zásoby1946karton21
204Přílohy k bilanci za r. 1947, oblast Přerov a Ostrava1947karton22
205Přílohy k bilanci za r. 1947, oblast Přerov - zásoby1947karton23
206Přílohy k bilanci za r. 1948, oblast Ostrava1948karton24
207Přílohy k bilanci za r. 1948, oblast Přerov1948karton25
208Přílohy k bilanci za r. 1948, oblast Přerov - zásoby1948karton26
209Přílohy k bilanci za r. 1949, oblast Přerov a Ostrava1949karton27
210Zahajovací rozvaha1946karton28
211Hrubá rozvaha1947karton28
212Účetní závěrka1948karton28
213Účetní závěrka1949karton28
214Definitivní účetní závěrka VME Přerov, s přílohami1946karton29
215Definitivní účetní závěrka VME Přerov, s přílohami1947karton29
216Definitivní účetní uzávěrka VME Přerov, s přílohami1948karton30
217Definitivní účetní uzávěrka VME Přerov, s přílohami1949karton31
218Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - I, uspořádání dle podniků v oblasti Přerov, podnik č. 1 - VME, a. s. Přerov, oblast Přerov1946karton31
219Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - II, oblast Přerov, podnik č. 2 RWE, A. G. Opava, oblast Přerov1946karton32
220Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - III, oblast Ostrava, podnik č. 1a - VME Přerov, a. s., oblast Ostrava, podnik č. 2a - RWE, A. G. Opava, oblast Ostrava, podnik č. 2b - RWE, A. G. Opava1946karton32
221Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - IV, oblast Přerov, podnik č. 3 - 121946karton33
222Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - V, oblast Přerov, podnik č. 13 - 201946karton33
223Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - VI, oblast Přerov, podnik č. 21 - 701946karton34
224Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946, oblast Ostrava, podnik č. 71 - 1001946karton35
225Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 1, uspořádání podle druhů, 000 - Pozemky 010 - Zemní stavby 020 - Budovy 030 - Stroje a strojní zařízení1946karton35
226Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 2, uspořádání podle investičních druhů, 050 - Nářadí, Přístroje, Zařízení 5a - Nářadí 5b - Elektroměry 5c - Přístroje 5d - Telefony1946karton36
227Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 3, uspořádání podle investičních druhů, 050 - Nářadí, Přístroje, Zařízení 5e - Inventář budov 5f - Kancelářské stroje 5g - Protipožární ochrana1946karton36
228Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 4, uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice 6a - Rozvodny 6b - Vedení 220 kV 6c - Vedení 110 kV 6d - Vedení vysokého napětí na dřevěných sloupech 6e - Vedení vysokého napětí na železných stožárech 6f - Vedení vysokého napětí - kabel 1946karton37
229Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - , uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice 6g - Trafostanice v obcích 6h - Trafostanice velkoodběratelů 1946karton37
230Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 6, uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice 6ch - Rozvodné sítě nízkého napětí - venkovní 6i - Rozvodné sítě nízkého napětí - kabel1946karton38
231Sestavení investic k zahajovací rozvaze k 1. 1. 1946 - 7, uspořádání podle investičních druhů, 060 - Zvláštní investice 6j - Transformátory 070 - Investice ve stavbě 080 - Nehmotné investice 1946karton38
232Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících včleněných do VME Přerov, uspořádání podle druhů1947karton38
233Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících včleněných do VME Přerov, uspořádání podle podniků1947karton39
234Sestavení investic zkonfiskovaných podniků včleněných do VME Přerov, uspořádání podle druhů1947karton39
235Sestavení investic zkonfiskovaných podniků včleněných do VME Přerov, uspořádání podle podniků1947karton39
236Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících včleněných do VME Přerov, uspořádání podle druhů1948karton40
237Sestavení investic družstev dobrovolně likvidujících včleněných do VME Přerov, uspořádání podle podniků1948karton40
238Sestavení investic k 1. 1. 19491949karton40
239Sestavení odpisů a přehled investic za r. 1948, oblast Ostrava1949karton40
240Sestavení a přehled investic za r. 1948, oblast Přerov1949karton40
241Sestavení odpisů a přehled investic za r. 19461949karton40