Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Účetní materiál
Účetní knihy

55Hlavní kniha účetní(1946)1950 - 1952
56Hlavní kniha účetní, 11953
57Hlavní kniha účetní, 21953
58Hlavní kniha účetní, odd. investiční výstavby1953
59Zahajovací bilance, pozemky, stav k 31. 12. 19511951
60Investice ve výstavbě1950 - 1951
61Investice do zařízení, přístrojů, inventáře1950 - 1951