Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Účetní materiál
Účetní spisy

62Bilance, s přílohami1952karton4
63Bilanční přílohy, aktiva a pasiva1953karton5
64Účetní závěrka, s přílohami1950karton5
65Účetní závěrka, s přílohami1951karton6
66Sestavení odpisů a přehled investic a oprávek1950karton7