Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Olomoucké energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Datace:(1946) 1950 - 1953 (1954)
Zpracovatel:Mgr. Milena Kallerová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1606
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):0,91
Stav ke dni:2008-09-30
Prohlížet fond
Stažení fondu