Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Spisy
Vedení a správa

1Protokol o začlenění Elektráren Přerov do Energetických rozvodných závodů, národní podnik Přerov1958karton1
2Směrnice pro přepočet plánu a rozpočtu a uspořádání majetkových poměrů v důsledku reorganizace energetických podniků k 1. 4. 19581958karton1
3Zpráva z kontrolní revize výkazů podniku1957karton1