Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Spisy
Majetek

4Generální inventarizace majetku závodu Teplárna Olomouc(1953)karton1
5Generální inventarizace majetku závodu Teplárna Olomouc1954karton1
6Generální inventarizace majetku závodu Elektrárny Přerov1954karton1
7Stav a ohodnocení základního majetku k 1. 1. 19561956karton1
8Delimitace majetkových hodnot při reorganizaci energetických podniků k 1. 4. 19581958karton2
9Inventarizace hospodářských prostředků1959karton2