Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Účetní materiál
Účetní spisy

31Směrnice k roční uzávěrce1954 - 1957karton6
32Účetní uzávěrka1954karton6
33Účetní uzávěrka1955karton6
34Bilanční přílohy, aktiva a pasiva1955karton7
35Bilanční přílohy k 1. 1. 1956, aktiva a pasiva1956karton7
36Bilanční přílohy k 1. 1. 1957, aktiva a pasiva1957karton7
37Bilanční přílohy k závěrce1958karton8
38Bilanční přílohy k závěrce1960karton8
39Roční účetní výkaz kmenového jmění a základních prostředků1955karton8
40Inventarizace základních prostředků k 1. 1. 1955, jejichž pořizovací hodnota nepřesáhla 600 Kčs a byly převedeny do DKP (drobné krátkodobé předměty) v užívání1955karton9
41Inventarizace základních prostředků a pozemků k 1. 4. 19581958karton9
42Inventarizace pohledávek a dluhů k 1. 1. 19551955karton9
43Inventarizace pohledávek a dluhů k 31. 12. 19551955karton9
44Inventarizace pohledávek a dluhů za r. 19551955karton9
45Inventarizace pohledávek a dluhů k 31. 12. 19571958karton10
46Inventarizace dluhů a pohledávek za r. 1957 1958karton10
47Inventarizace dluhů a pohledávek k 1. 4. 19581958karton10
48Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 0 - Pozemky 1 - Budovy 2 - Stavby 1955karton10
49Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 3 - Energetické a hnací stroje, sv. II1955karton10
50Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 3 - Energetické a hnací stroje, sv. III1955karton10
51Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 3 - Energetické a hnací stroje, sv. IV1955karton11
52Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 4 - Výrobní zařízení, sv. V1955karton11
53Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 5 - Rozvodná zařízení, sv. VI1955karton11
54Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 5 - Rozvodná zařízení, sv. VII1955karton11
55Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 5 - Rozvodná zařízení, sv. VIII1955karton11
56Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 5 - Rozvodná zařízení, sv. IX1955karton11
57Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 5 - Rozvodná zařízení, sv. X1955karton12
58Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 6 - Dopravní prostředky 1955karton12
59Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 7 - Inventář, přístroje - Ústředí podniku1955karton12
60Účet 001 - základní prostředky, inventura k 1. 1. 1955, skupina 7 - Inventář, přístroje, okresní správy Bruntál, Jeseník, Litovel, Olomouc, Prostějov, Přerov, Zábřeh1955karton12
61Účet 001 - základní prostředky nalezené při inventuře k 1. 1. 1955, skupina 0 - Pozemky 3 - Energetické a hnací stroje 4 - Výrobní zařízení 5 - Rozvodná zařízení 6 - Dopravní prostředky 7 - Inventář, přístroje 1955karton12
62Rejstřík k účtu 001 - základní prostředky a pozemky1955karton13
63Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 1. 10. 1958, podle útvarů1958karton13
64Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 1. 10. 1958, podle druhů: 1 - Budovy 2 - Stavby 3 - Energetické a hnací stroje 4 - Výrobní zařízení 1958karton13
65Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 1. 10. 1958, podle druhů: 4 - Výrobní zařízení 5 - Rozvodná zařízení1958karton14
66Základní prostředky a oprávky k základním prostředkům, 001 - Základní prostředky 138 - Oprávky k základním prostředkům1958karton14
67Základní prostředky a oprávky k základním prostředkům, 001 - Základní prostředky 138 - Oprávky k základním prostředkům1959karton14
68Základní prostředky a oprávky k základním prostředkům, 001 - Základní prostředky 138 - Oprávky 138 - Generální opravy1959karton14
69Základní prostředky a oprávky k základním prostředkům, 001 - Základní prostředky 138 - Oprávky k základním prostředkům 138 - Generální opravy, sv. I1960karton14
70Základní prostředky a oprávky k základním prostředkům, 001 - Základní prostředky 138 - Oprávky k základním prostředkům 138 - Generální opravy, sv. II1960karton15
71Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 31. 10. 1960, podle útvarů, sv. I1960karton15
72Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 31. 10. 1960, podle útvarů, sv. II1960karton15
73Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 31. 10. 1960, podle útvarů, sv. III1960karton16
74Inventarizace účtu 001 - základní prostředky k 31. 10. 1960, podle útvarů, sv. IV1960karton16
75Roční účetní tabulky1957karton16
76Účty výstavby teplárny v Olomouci, převod nadlimitních investic do základních prostředků, m. j. hlavní předávací protokol1956karton17
77Evidence pohledávek a závazků Fondu znárodněného hospodářství, pohledávky, které se staly v důsledku válečných událostí nebo uspořádáním státoprávních poměrů pochybnými nebo nedobytnými(1948)1954 - 1961karton17
78Evidence pohledávek a závazků Fondu znárodněného hospodářství, cenné papíry, jejichž hodnota se stala v důsledku válečných událostí nebo uspořádáním státoprávních poměrů pochybnou(1948)1954 - 1961karton17
79Evidence pohledávek a závazků Fondu znárodněného hospodářství, závazky, které se staly neúnosnými znehodnocením pohledávek a cenných papírů nebo pro mimořádné poměry válečné(1946)1954 - 1960karton17
80Evidence pohledávek a závazků Fondu znárodněného hospodářství, vypořádané účty(1948)1954 - 1960karton17