Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Energetické rozvodné závody, n. p. Přerov
Datace:(1946) 1954 - 1961
Zpracovatel:Mgr. Milena Kallerová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1607
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):2,05
Stav ke dni:2008-09-30
Prohlížet fond
Stažení fondu