Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
A. Úřední knihy

1Zápisy z valných hromad1919 - 1947
2Protokol ze schůzí správní rady1897 - 1900
3Kniha protokolní ze schůzí správní rady1906 - 1916
4Kniha protokolní ze schůzí správní rady1916 - 1920
5Kniha protokolní ze schůzí správní rady1920 - 1923
6Kniha protokolní ze schůzí správní rady1923 - 1926
7Kniha protokolní ze schůzí správní rady1926 - 1929
8Kniha protokolní ze schůzí správní rady1929 - 1933
9Kniha protokolní ze schůzí správní rady1933 - 1938
10Kniha protokolní ze schůzí správní rady1938 - 1942
11Kniha protokolní ze schůzí správní rady1942 - 1948
12Programy ke schůzím správní rady1908 - 1920
13Zápisy ze schůzí předsednictva1917 - 1920
14Zápisy ze schůzí předsednictva1920 - 1925
15Zápisy ze schůzí předsednictva1925 - 1927
16Zápisy ze schůzí předsednictva1927 - 1931
17Zápisy ze schůzí předsednictva1931 - 1934
18Zápisy ze schůzí předsednictva1934 - 1940
19Zápisy ze schůzí předsednictva1940 - 1943
20Protokoly ze schůzí ředitelstva a z valných hromad1897 - 1900
21Protokoly ze schůzí ředitelstva1900 - 1904
22Protokol ze schůzí ředitelstva a z valných hromad1904
23Protokoly ze schůzí ředitelstva a správní rady1904 - 1906
24Kniha ředitelstva pro vnitřní obchodní úmluvy1898 - 1904
25Protokoly ze schůzí dozorčí rady1909 - 1920
26Protokoly ze schůzí dozorčí rady1920 - 1944
27Protokoly ze schůzí dozorčí rady1945 - 1947
28Zápisy o schůzích podpůrného fondu v Hanáckém pivovaru v Olomouci1947 - 1949
29Protokol revizorů valnou hromadou volených1904 - 1909
30Kniha protokolů1904 - 1909
31Abecední adresář odběratelů a obchodních partnerů Hanáckého pivovarus. d.
32Zápisník o schůzích a revizích dozorčí rady v Dolanech1909 - 1933
33Stavební deník o průběhu stavby pivovaru a sladovny1896 - 1902