Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
I. Akciová společnost a národní správa
1. Vedení a správa

34Živnostenské listy pivovaru v Holici a likérky v Dolanech1896 - 1947karton1
35Stanovy, jejich změny a zápisy v Úředním listu1918 - 1948karton 1
36Stanovy Svazu Československých hanáckých vývozních sladoven v Olomouci1931karton1
37Stanovy hospodářské skupiny průmyslu sladařského Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu1940karton1
38Převod akcií ve správní radě 28. 3. a 10. 10. 19411941karton1
39Zásady a směrnice1941 - 1947karton1
40Revizní zpráva o hospodářském a majetkovém stavu v pivovaře v Olomouci - Holici a lihovaře v Dolanech a prohlídka pivovaru v Těšeticích1948karton1