Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
I. Akciová společnost a národní správa
2. Majetek

41Majetkové záležitosti v Dolanech1903 - 1916karton1
42Kupní smlouvy na pozemky v Holici1911 - 1930karton1
43Kupní smlouva na pozemky na Lazcích1913karton1
44Kupní smlouva o koupi nemovitosti v Kateřinkách1924 - 1925karton1
45Kupní smlouva na pozemky v Kunčicích nad Ostravicí, jejich převod po znárodnění a opravy na domě č. 1241924 - 1950karton1
46Kupní smlouvy o koupi nemovitosti a pozemků v Nové Vsi u Králova Pole1927karton1
47Kupní smlouvy na dvě nemovitosti v Kojetíně1927karton1
48Kupní smlouva o koupi pozemků v Uničově1928karton1
49Kupní smlouva o spoluvlastnictví nemovitosti ve Velké Bystřici1928 - 1931karton1
50Vyjádření o koupi pozemku v Kroměříži1929 - 1952karton1
51Kupní smlouva na nemovitosti ve Vrahovicích a jejich převod po znárodnění1930 - 1950karton1
52Kupní smlouva na nemovitosti ve Vizovicích a jejich převod po znárodnění1930 - 1952karton1
53Kupní smlouva na nemovitosti v Přemyslovicích a jejich převod po znárodnění1932 - 1951karton 1
54Odstupní smlouva na nemovitosti v Křemenci a v Krakovci1934karton1
55Ověřený výpis vodního práva pivovaru na vodní dílo v Dolanech1935karton1
56Kupní smlouva na koupi nemovitosti v Dědicích1937karton1
57Prohlášení o výmazu ,,souzástavního" práva za pohledávky Ústřední záložny rolnické v Olomouci na hostinci v Krakovci a domě v Křemenci1937karton1
58Kupní smlouva na nemovitosti v Zábřehu a jejich převod po znárodnění1937 - 1950karton1
59Zápis o získání hostince v Řepčíně v dražbě a jeho převod na Komunální podniky města Olomouce1937 - 1953karton1
60Inventář v hostincích1929 - 1943karton2
61Inventář majetku pivovaru1928 - 1947karton2
62Finanční soupisy nemovitosti, zařízení a výrobků pivovaru1947 - 1948karton2