Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
I. Akciová společnost a národní správa
5. Obchod

72Informace o firmě L. Stadtmüller a důvěrná zpráva o hotelu Austria1904 - 1906karton2
73Sporné záležitosti týkající se odběratelů piva1904 - 1921karton2
74Obchodní korespondence skladu ve Vídni s pivovarem a pivovaru s jinými odběrateli1904 - 1922karton2
75Smlouva s manželi Štěpánkovými na odběr piva pro jídelnu na Masarykově náměstí v Olomouci1921karton2