Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
II. Národní podnik
1. Vedení a správa

79Organizační zásady a směrnice1961 - 1970karton3
80Návrh zaměstnanců znovu jmenovat Františka Dokoupila závodním ředitelem1949karton3
81Plná moc pro Františka Dokoupila k obchodním jednáním, souvisejícím s provozem závodu Olomouc - Holice1949karton3
82Informace o pivovaru a o zastavení výroby k 31. 12. 1943 a dočasné zastavení činnosti provozovny Těšetice od 1. 10. 1953 do 31.3. 19541949 - 1954karton3
83Zpráva o zrušení národní správy nad Nadací usedlých ve Velké Bystřici1954karton3
84Zprávy ze schůzí Závodní organizace Komunistické strany Československa1960 - 1969karton3
85Zápisy ze schůzí závodní organizace Revolučního odborového hnutí1960 - 1970karton3
86Referáty k významným výročím1960 - 1971karton3
87Změna názvu Severomoravských pivovarů na Severomoravské pivovary a sodovkárny a jejich sloučení s Potravinářskými závody1963karton 3
88Zápis ze společné porady Místního národního výboru (MNV) v Holici a všech závodů na katastru obce Holice1966karton3
89Seznam středisek a telefonní seznam Severomoravských pivovarů a sodovkáren, závodu Olomouc1966karton3
90Žádosti obcí o finanční příspěvky na budování veřejně prospěšných zařízení1966 - 1979karton3