Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
II. Národní podnik
2. Majetek

91Finanční soupisy nemovitosti, zařízení a výrobků pivovaru1949 - 1951karton3
92Převod majetku ve Strabenicích1948 - 1950karton3
93Převod likérky v Dolanech na Lihovarské a drožďářské závody1948 - 1951karton3
94Převod nemovitosti v Hrubé Vodě1948 - 1952karton3
95Nemovitosti pivovaru v Olomouci - městě a jeho převody na Komunální podniky města Olomouce1948 - 1953karton3
96Výpisy z pozemkové knihy, týkající se majetku v Hodolanech a jeho převod na Komunální podniky města Olomouce1948 - 1955karton3
97Ostatní majetkové záležitosti a převody pivovaru1948 - 1960karton3
98Majetkové záležitosti v Holici1948 - 1964karton3
99Převod majetku v Olšanech, Vrahovicích a Skalce - Pivíně1949karton3
100Převod domu v Hodolanech1949karton3
101Převod majetku v Hodolanech na Autorenovu1949 - 1950karton3
102Převod domu v Přerově1949 - 1950karton3
103Převod majetku Jaroslava Číhala a bývalého litovelského pivovaru v Pavlovičkách1949 - 1953karton3
104Dohody o převodu majetku1953 - 1954karton4
105Soupis sadů, rybníků, lesů, zemědělské půdy, sudů a ovocných stromů1953 - 1963karton4
106Soupis aktiv a pasiv nemovitostí, pozemků a zařízení pivovaru1960karton4
107Statický posudek skladovacích prostorů a stávajících stropních konstrukcí1960karton4
108Převod pozemků v Hrubé Vodě na Okresní správu silnic Olomouc1972 - 1973karton 4
109 Hospodářská smlouva na pozemky v Horní Bečvě1976 - 1977karton4