Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
II. Národní podnik
4. Zaměstnanci

112Mzdová politika pivovaru1950 - 1970karton4
113Platy a odměny zaměstnanců1949 - 1970karton4
114Poskytování volna a dovolené zaměstnancům1965karton4
115Podpůrný fond1949 - 1961karton 4
116Podpůrný fond - žádosti zaměstnanců o sociální příspěvky1948 - 1961karton4
117Zápisy ze schůzí podpůrného spolku1956 - 1963karton4
118Přehled stálých zaměstnanců a potřeba nových kádrů1950 - 1967karton5
119Učni a dorost1950 - 1970karton5
120Závodní smlouva závodu 04 Olomouc1952karton5
121Kolektivní smlouva1958 - 1959karton5
122Kolektivní smlouva na 3. pětiletku1960 - 1965karton5
123Kolektivní smlouva1960karton5
124Kolektivní smlouva1961karton5
125Kolektivní smlouva1962karton5
126Kolektivní smlouva1963karton5
127Kolektivní smlouva1964karton5
128Kolektivní smlouva1965karton5
129Kolektivní smlouva1966karton5
130Kolektivní smlouva1967karton5
131Kolektivní smlouva1968karton5
132Kolektivní smlouva1969karton5
133Kolektivní smlouva1970karton5
134Žádosti o výpis z trestního rejstříku pro podnikové řidiče1957 - 1958karton6
135Nejlepší zaměstnanci1957 - 1959karton6
136Podnikový fond pracujících1959 - 1965karton6
137Prémiový fond1959 - 1965karton6
138Opatření ke zlepšení bezpečnosti práce a pracovních a sociálních podmínek zaměstnanců1959 - 1967karton6
139Soutěže a socialistické závazky1959 - 1970karton6
140Plán pracovních míst pro osoby se změněnou pracovní schopností1961 - 1962karton6
141Sazby náhrad za 1 km jízdy vlastním autem1966karton 6
142Rezoluce zaměstnanců Severomoravských pivovarů a sodovkáren1968karton6
143Prodej piva zaměstnancům1968karton 6
144Podniková bytová politika a výstavba1977 - 1979karton6
145Náplň práce jednotlivých zaměstnanců pivovaru [1965] karton6
146Manko skladníka Jančíka ve skladě v Novém Jičíně 1953karton6