Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
B. Spisy
II. Národní podnik
6. Výroba

152Zásoby a obsah sklepů1954 - 1964karton6
153Výstav piva1949 - 1968karton6
154Přehled cen piva a lihovin1948 - 1953karton6
155Zřízení zušlechťovací stanice v Dolanech1949karton6
156Plán hospodářsko - finanční1949karton6
157Plán hospodářsko - finanční1950karton6
158Plán hospodářsko - finanční1951karton7
159Plán hospodářsko - finanční1952karton7
160Plán finanční1953karton7
161Plán hospodářsko - finanční1954karton7
162Plán hospodářsko - finanční1955karton7
163Plán na 3. pětiletku s výhledem na 4. pětiletku1960 - 1970karton7
164Plán hospodářský1960 - 1961karton7
165Plán hospodářský1962karton7
166Plán hospodářsko - finanční1963karton7
167Plán hospodářsko - finanční1964karton7
168Plán hospodářský1965karton 7
169Plán hospodářsko - finanční1966karton7
170Plán hospodářský1967karton7
171Plán hospodářský1968karton7
172Akční plán a program1950 - 1968karton7
173Převzetí strojů, zařízení, dopravních prostředků a sudů a jejich případná likvidace, m.j. záruční listy1950 - 1985karton8
174Měsíční výkazy o výrobě1952 - 1964karton 8
175Hospodaření dokrmen skotu za I. pololetí1954karton8
176Zvýšení efektivity výroby a kontrola práce a výroby1957 - 1961karton8
177Technicko - ekonomický rozbor1958karton 8
178Komplexní rozbor1960karton8
179Komplexní rozbor1961karton8
180Komplexní rozbor1962karton8
181Komplexní rozbor1963karton8
182Komplexní rozbor1964karton8
183Komplexní rozbor1965karton8
184Komplexní rozbor1966karton8
185Komplexní rozbor1967karton8
186Komplexní rozbor1968karton9
187Komplexní rozbor1969karton9
188Komplexní rozbor1970karton9
189Roční komplexní rozbor1981karton9
190Roční komplexní rozbor1985karton9
191Generální opravy a přehled finančních prostředků na ně1958 - 1985karton9
192Normy výroby1961 - 1980karton9
193Výpočet HV (Hlavní výroby) a VZ (Výroba závodu)1961 - 1964karton9
194Hodnocení a kontrola jakosti piva a sladu1961 - 1983karton9
195Degustace piva1960 - 1962karton9
196Vnitropodniková rajonizace Severomoravských pivovarů, n. p. Přerov1962 - 1963karton9
197Bilance výrobních kapacit pivovarů a sladoven1964karton9
198Služební cesty zástupce Severomoravských pivovarů do závodu v Holici za účelem kontroly jeho činnosti1969 - 1980karton9
199Zápisy o prověrkách výroby, technologie, zlepšení jakosti, úrovně hygieny a sanitace1972 - 1984karton9
200Zápis o povolovacím řízení k uvedení varny do trvalého provozu 1973karton9
201Výsledky a zápisy biologické kontroly1976 - 1985karton9
202Lahvovna - srovnání výkonu staré a nové lahvovny1978 - 1979karton9
203Výrobní opatření v době výměny dřevěných kádí za nerez ve spilce1979karton9
204Oponentní řízení k úkolu Stacionární sladování - SOLMALT1979karton9
205Zápisy o inventuře rozpracovaného piva1979 - 1985karton9
206Stanovení konečného prokvašení piva1979 - 1989karton9
207Kontrolní várka1980karton9
208Kontrolní sladování v pivovaře Olomouc1980karton9
209Opatření ke snížení reklamací vadného piva1980karton9
210Kontrola množství rozbitného skla v lahvovně1980 - 1983karton9
211Technický postup při sladování1981karton9
212Cylindrokonické tanky (CKT)1981- 1982karton9
213Jednání o výrobě slatinek mezi n. p. Seliko, Obchodními sladovnami Prostějov a Severomoravskými pivovary1981 - 1985karton10
214Výpočet kapacit varny a spilky v návaznosti na kvašení a dokvašování v CKT1982karton10
215Odpověď na reklamaci Severomoravských pivovarů u firmy Destila - kovodělné družstvo Brno1983karton10
216Vyjádření hygienika k hygienickým podmínkám v pivovaře1983karton10
217Zpráva o měření filtrace piva v pivovaře Olomouc - Holice, provedené Výzkumným ústavem pivovarským a sladařským1984karton10
218Chemický rozbor piva Severomoravského pivovaru, závodu Olomouc od Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského1984karton10
219Zápis z projednání příčin zvýšené spotřeby křemeliny při filtraci a možnosti jejího snížení, zpráva o provedení zkušební filtrace na křemelinovém filtru1985karton10
220Dílčí zprávy o vnitropodnikové revizi1980 - 1985karton10
221Zápisy o kontrolách výroby1980 - 1985karton10
222Zápisy z výrobních porad1980 - 1985karton10
223Obsah nákladů a výnosů jednotlivých středisek Severomoravských pivovarůs. d.karton10
224Zpráva o opatřeních vyplývajících z usnesení X. sjezdu KSČ o snížení spotřeby paliv a elektřiny v olomouckých pivovarechs. d.karton10
225Zpráva o kontrole v pivovarských závodech Severomoravských pivovarůs. d.karton10