Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
C. Účetní materiál
Účetní spisy
I. Akciová společnost a národní správa

259Výmazní kvitance na dluh u Spořitelny města Loštic1906karton10
260Stav kaucí a seznam cenných papírů1933 - 1948karton10
261Úmluva pivovaru s Ústřední záložnou v Olomouci, s Rolnickou záložnou v Blatci a v Dolanech o splácení dluhu1906karton10
262Dlužní úpis na půjčku pivovaru od Rolnické záložny v Dolanech1906karton10
263Účetní výkaz sladování v Dolanech pro sladovnu Samis Groag z Týnečka1906karton10
264Odpověď ředitelstva správní rady na revizní protokoly1905 - 1906karton10
265Finanční bilance1933 - 1934karton10
266Finanční bilance1934 - 1935karton10
267Finanční bilance1935 - 1936karton10
268Finanční bilance1936 - 1937karton10
269Finanční bilance1937 - 1938karton10
270Finanční bilance1938 - 1939karton10
271Finanční bilance1939 - 1940karton10
272Finanční bilance1940 - 1941karton11
273Finanční bilance1941 - 1942karton11
274Finanční bilance1942 - 1943karton11
275Finanční bilance1943 - 1944karton11
276Finanční bilance1944 - 1945karton11
277Finanční bilance1945 - 1946karton11
278Finanční bilance1946 - 1947karton11
279Finanční bilance1947 - 1948karton11
280Finanční bilance1948karton11