Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Hanácký akciový pivovar
C. Účetní materiál
Účetní spisy
II. Národní podnik

281Pokyny pro účetnictví1968karton12
282Finnační bilance, torza1949 - 1951karton12
283Roční, čtvrtletní a měsíční finanční bilance1954karton12
284Měsíční a čtvrtletní finanční rozvaha a výkaz1953karton12
285Výsledná kalkulace1950 - 1955karton12
286Účetní rekapitulace zásob1948 - 1951karton12
287Seznam dluhů a dlužníků1948 - 1953karton12
288Příspěvky ,,ústřednímu orgánu" (blíže neurčitelný) na rok 19481948karton12