Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Zdislav Škrabal
Rukopisy původce

1[Mé paměti sv. I.] Barevné kaménky (Já student). Vzpomínky na studentská léta 1921 - 1927. Metylovice 1972.19721
2[Mé paměti, sv. II.] Nový domov (U dominikánů). Juvenátní léta 1921 - 1927. Metylovice 1972.19721
3[Mé paměti, sv. III.] Horká léta (Na Jiráskově gymnasiu). Osobní vzpomínky na septimu a oktávu na Jiráskově gymnasiu v Praze II, Resslova ul. 1927 - 1929. Metylovice 1972.19721
4[Mé paměti sv. IV.] K posvátným prahům (Bohoslovcem v Olomouci). Vzpomínky na teologická studia v Olomouci 1929 - 1934. Metylovice 1972.19721
5[Mé paměti sv. V.] Otcovský dům (Místek). Vzpomínky na prvá kněžská léta v Místku 1934. Metylovice 1972.19721
6[Mé paměti sv. VI.] Pro co jsem pracoval (Charita). Vzpomínky na léta 1934 - 1945. Metylovice 1973.19731
7[Mé paměti sv. VII.] V charitní práci (1945). Vzpomínky na léta 1935 - 1946. Metylovice 1973.19731
8[Mé paměti sv. VIII.] Exodus (Farářem). Vzpomínky na léta 1945 - 1950. Metylovice 1973.19731
9[Mé paměti sv. IX.] Hodina úzkosti (Mírov). Vzpomínky na rok 1950. Metylovice 1973.19731
10[Mé paměti sv. X.] Bolest a naděje. Vzpomínky na léta 1950 a další. Metylovice 1973.19731
11[Mé paměti sv. XI.] Naděje přetrvává. Vzpomínky na léta 1955. Metylovice 1973.19731
12[Mé paměti sv. XII.] Lidé za hradbami. Vzpomínky 1955/1960. Metylovice 1973.19731
13[Mé paměti sv.XIII/1 - XIII/6.] Radostná léta (Babičtí). Vzpomínky 1915/1921. Metylovice 1973.19731
14Kněz (P. František Jakubek). Příspěvek k náboženským dějinám Místecka. Dle osobních vzpomínek jmenovaného zpracoval Zdislav Škrabal, sv. I - V. Metylovice 197219722
15Dominikán Pavel Škrabal, theologiae doctor a licenciát Písma svatého. Uspořádal bratr Zdislav. Frýdek-Staré Město 1981.19812
16Totéž, sv. VII. - X.198319864
16Literární revue POESIE a její tvůrci Zdeněk Vavřík, PhDr. Zdeněk Šmíd, PhDr. Jaroslav Závada a hlavně PhDr. Jan Strakoš, sv. I - X. Autor Zdislav Škrabal, Frýdek-Místek, Staré Město 1983, 198619833