Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Velkostatek Město Libavá
I. ÚŘEDNÍ KNIHY

15605Gruntovní kniha obce Dřemovice. I. (Grundbuch Drömsdorf) Něm., 22x39x9 cm, dřevěné desky a kůže, poškoz.1586-1777kniha
25606Gruntovní kniha obce Dřemovice. II. (Grund-Buch der Gemeinde Drömsdorf) Něm., 22,5x41x7,5 cm, kožená, zach.1758-1874kniha
35607Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Dřemovice. Založeno po likvidaci na konci prosince 1838 (Waisen und Currandenamts Forderungen aus der Gemeinde Drömsdorf verlegt nach der Liquidazion mit Ende Dezember 1838) Něm., 24,5x38,5x1,5 cm, zach.1838-1851kniha
45608Dlužníci sirotčího úřadu z obce Dřemovice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Drömsdorf) Něm., 24,5x38x1,5 cm, zach.1839-1850kniha
55613Gruntovní kniha obce Heroltovice. I. (Buch des ... Herlsdorf darinnen alle Kauf ... vom 1586 Jahr geschene ordentlich verschrieben sindt) Něm., 21x33x9,5 cm, kož., zach. 1586-1802kniha
65614Gruntovní kniha obce Heroltovice. II. (Herlsdorfer Grundbuch ) Něm., 24x36,5x4,5 cm, kož., zach.1781-1863kniha
75615Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Heroltovice. Založeno po likvidaci na konci prosince 1838 (Waisen und Currandenamts Forderungen aus der Gemeinde Herlsdorf verlegt nach der Liquidation mit Ende December 1838) Něm., 24,5x38,5X1,5cm, pap., zach.1838-1851kniha
85616Dlužníci sirotčího úřadu z obce Heroltovice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Herlsdorf) Něm., 24,4x38,5x15 cm, polokož., zach.1839-1851kniha
95617Gruntovní kniha obce Keprtovice. I. (Gemein Buch Gepperzau) Něm., 21,5x33,5x10,5 cm, kož., poškoz. 1586-1797kniha
105618Gruntovní kniha obce Keprtovice. II. (Gepperzauer Grundbuch) Něm., 24x37x10 cm, kož., zach.1772-1863kniha
115619Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Keprtovice. Založeno po likvidaci na konci prosince 1838 (Waisen und Currandenamts Forderungen aus der Gemeinde Geppertsau) Něm., 24x37,5x2,5 cm, polokož., zach.1838-1851kniha
125620Dlužníci sirotčího úřadu z obce Keprtovice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Geppertsau) Něm., 24,5x37,5x2 cm, polokož., zach.1839-1850kniha
135621Kniha kupů a prodejů Města Libavé. Ia. (-) Něm., 22,5x34,5x10,5 cm, dřevěné desky a kůže, poškoz.1559-1654kniha
145622Kniha kupů a prodejů Města Libavé. Ib. (Liebau, Thom Ib) Něm., 22x34x12,5 cm, dřevěná, poškoz.1587-1726kniha
155623Gruntovní kniha Města Libavé. II. (Stadt Liebau Grundbuch) Něm., 20x32,5x11,5 cm, kož., poškoz.1595-1790kniha
165624Gruntovní kniha Města Libavé. III. (Stadt Liebauer Grundbuch) 20x32,5x13,5 cm, kož., poškoz.1640-1804kniha
175625Gruntovní kniha Města Libavé. IV. (Stadt Libauer Grundbuch) Něm., 19,5x32,5x11,5 cm, kož., poškoz.1738-1805kniha
185626Gruntovní kniha Města Libavé. V. (Libauer Grundbuch) Něm., 23x35,5x11 cm, kož., zach.1767-1826kniha
195627Gruntovní kniha Města Libavé. VI. (Stadt Libauer Grund-Buch) Něm., 24x36x5 cm, kož., zach.1787-1824kniha
205628Gruntovní kniha města Libavé. VII. (Stadt Libauer Grund Buch) Něm., 23x37x5,5 cm, polokož., zach.1795-1851kniha
215629Gruntovní kniha Města Libavé. VIII. (Stadt Libauer Grundbuch von 1. September 1802) Něm., 24,5x38x5,5 cm, kož., zach.1802-1852kniha
225630Gruntovní kniha Města Libavé. IX. (Stadtlibauer Grundbuch) Něm., 23,5x37x5 cm, polokož, zach.1815-1861kniha
235631Gruntovní kniha Města Libavé. X. (Stadt Liebau Grund B.) Něm., 23x36x7,5 cm, polokož., zach.1826-1885kniha
245632Gruntovní kniha Města Libavé. XI. (-) Něm., 25x39x6,5 cm, vazba chybí, zach.1837-1885kniha
255633Gruntovní kniha Města Libavé. XII. (Stadt Libauer Grundbuch) Něm., 24x39x8 cm, polokož., poškoz.1844-1885kniha
265634Kniha ševcovských lavic a masných krámů. I. (Grundt-Buch über bei der Cammer Stadt Liebau vorgemerkte Schue- und Fleisch-Bäncke pro anno 1780) Něm., 23x36,5x2,5 cm, polokož., zach.1780-1855kniha
275635Kniha zapsaných dlužních úpisů (obligací) (Stadt Libauer Grundt Buch über intabulirte Kirchen Obligation) Ně., 20x31,5x3 cm, kož., poškoz.1779-1806kniha
285636Kniha emfyteutických obecních a sirotčích pozemků. I. (Grundbuch für Rathhaus u. Gemeindenstück Ackerfelder) Něm., 20x32x85 cm, kož., poškoz. 1775-1853kniha
295637Kniha dluhů, hypoték a obligací Města Libavé a obcí libavského panství. I. (Schuldenbuch) Něm., 24,5x38x5,5 cm, kož., zach.1802-1825kniha
305638Kniha dluhů, hypoték a obligací Města Libavé a obcí libavského panství. II. (Stadtlibauer Schuldenbuch) Něm., 24x37x5 cm, polokož., zach.1814-1825kniha
315639Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství.III. (Satdtliebauer Hypothekenbuch) Něm., 24x37x7 cm, polokož., poškoz.1825-1834kniha
325640Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství. IV. (Stadt Libauer Hypothekenbuch) Něm., 22,5x36,5x7,5 cm, polokož.,zach.1834-1838kniha
335641Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství. V. (Stadt Libauer Hypothekenbuch) Něm., 24,5x37,5x7,5 cm, polokož., zach.1838-1843kniha
345642Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství. VI. (Hypothekenbuch) Něm., 25x37,5x6,5 cm, polokož., zach.1843-1847kniha
355643Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství. VII. (Stadt Libauer Hipothekenbuch) Něm., 24,5x38,5x8,5 cm, polokož., zach.1847-1849kniha
365644Kniha hypoték Města Libavé a obcí libavského panství. VIII. (Stadt-Libauer Hipothekenbuch) Něm., 2,4x40x6 cm, polokož., zach.1849-1853kniha
375645Zápisní kniha dlužníků depozitní pokladny Města Libavé. I. (Einschreibbuch der jenigen die in die Stadt Liebauer Depositenkassa schuldig sind) Něm., 24x7,5x2,5 cm, polokož., zach. 1798-1811kniha
385646Zápisní kniha osob, které mají pohledávky u depozitní pokladny Města Libavé (Einschreibbuch derjenigen die in der Stadtliebauer Depositenkassa eine Forderungen zu machen haben) Něm., 24,5x37,5x3 cm, polokož., zach.1802-1811kniha
395647Kniha dlužníků depozitní pokladny Města Libavé (-) Něm., 25x38x1,5 cm, polokož., zach.1805-1814kniha
405648Seznam dluhů a splátek jednotlivců z Města Libavé, Olejovic, Keprtovic a Dřemovic (-) Něm., 24x37x2 cm, polokož, poškoz. 1794-1835kniha
415649Pohledávky a platby jednotlivců z Města Libavé, Keprtovic, Vojnovic, Heroltovic, Smilova a Staré Vody (-) Něm., 24x37,5x3 cm, polokož., poškoz.1811-1838kniha
425650Depozitní hlavní kniha Města Libavé (-) Něm., 25,5x39,5x6 cm, polokož., zach.1833-1849kniha
435651Kniha dlužníků sirotčího úřadu z Města Libavé (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Stadt Liebau) Něm., 24x38x9,5 cm, polokož., zach.1798-1850kniha
445652Kniha pohledávek a plateb jednotlivců z Města Libavé (-) Něm., 25x39x8 cm, polokož., zach.1833-1851kniha
455655Kniha svatebních smluv Města Libavé a obcí libavského panství. I. (Prothocollum über die ab den hochfürstlich Ollmützer bischöfflichen Cammer-Guth Liebau errichtete Ehe-Contracte anfangend ao. 1770 Něm., čes., 23x35,5x7,5 cm, kož., zach1770-1815kniha
465656Kniha svatebních smluv Města Libavé o obcí libavského panství. II. (Eheberedniss-Buch) Něm., 24x36,5x7,5 cm, polokož., zach.1797-1810kniha
475657Kniha svatebních smluv Města libavé a obcí libavského panství. III. (Ehepacten) Něm., čes., 25x38,5x6 cm, polokož., zach.1809-1823kniha
485658Kniha svatebních smluv Města Libavé a obcí libavského panství. IV. (Eheberednissbuch) Něm., čes., 24x38,5x5 cm, polokož., poškoz.1823-1838kniha
495668Gruntovní kniha obce Norberčany. I. (Nürnberger Grundbuch) Něm., čes., 33x20x7 cm, kož., poškoz.1741-1844kniha
505669Gruntovní kniha obce Norberčany. II. (Nürnberger Grundbuch anfangend vom Jahr 1801) Něm., 37x25x7 cm, kož., zach.1801-1859kniha
515670Gruntovní kniha obce Norberčany. III. (Nürnberger Grundbuch) Něm., 38x24x8 cm, polokož., zach.1845-1863kniha
525671Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Norberčany. Založeno po likvidaci na konci prosince 1838. (Waisen- und Currandenamts-Forderungen aus der Gemeinde Nürnberg. Verlegt nach der Liquidazion mit Ende December 1838). Něm., 24,5x38,5x3 cm, polokož., zach.1838-1851kniha
535672Dlužníci sirotčího úřadu z obce Norberčany. I. (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Nürnberg) Něm., 24,5x38,5x2,5 cm, polokož., zach.1829-1851kniha
545682Gruntovní kniha obce Olejovice. II. (Ohlstädtler Grundbuch) Něm., 39x26x7 cm, kož., poškoz.1806-1859kniha
555683Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Olejovice (Waisen- und Currandenamts-Forderungen aus der Gemeinde Ohlstadtl. Verlegt nach der Liquidazion 1838) Něm., 39x25x1,5 cm, polokož., zach.1840-1851kniha
565684Dlužníci sirotčího úřadu z obce Olejovice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Ohlstadtl) Něm., 24,5x38,5x2 cm, polokož., zach.1824-1850kniha
575694Gruntovní kniha obce Smilov. I. (Schmeiler Grundbuch) Něm., čes., 31x22x12 cm, kož., poškoz.1583-1789kniha
585695Gruntovní kniha obce Smilov. II. (Schmeyller-Grundbuch) Něm., 37x23x11 cm, kož., poškoz.1770-1863kniha
595696Gruntovní kniha obce Smilov. III. (Grundbuch der Gemeinde Schmeil) Něm., 37x24x9 cm, polokož., poškoz.1831-1863kniha
605697Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Smilov po likvidaci na konci prosince 1838 (Waisen- und Kurandenamts- Forderungen aus der Gemeinde Schmeil nach der Liquidazion mit Ende December 1838) Něm., 24,4x39x 4 cm, polokož., zach. 1838-1851kniha
615698Dlužníci sirotčího úřadu z obce Smilov (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Schmeil) Něm., 24,5x38x3 cm, polokož., zach.1825-1850kniha
625717Gruntovní kniha obce Trhavice. I. (Reisendorf I.) Něm., 16,5x23x5 cm, kož., poškoz.1637-1805kniha
635718Gruntovní kniha obce Trhavice. II. (Reisendorfer Grundbuch) Něm., 20x31,3x6 cm, kož., zach.1772-1863kniha
645719Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Trhavice (Waisen- und Currandenmats - Forderungen aus der Gemeinde Reisendorf Něm., 24,5x38x 1,5 cm, polokož., zach.1812-1850kniha
655720Dlužníci sirotčího úřadu z obce Trhavice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Reisendorf) Něm., 24x38,5x1 cm, polokož., zach.1839kniha
665723Gruntovní kniha obce Stará Voda. I. (Altwasser Grundbuch) Něm., 20,5x32,5x10,5 cm, kož., poškoz.1584-1786kniha
675724Gruntovní kniha obce Stará Voda. II. (Altwasser Grundbuch) Něm., 34x22x11 cm, kož., zach.1765-1862kniha
685725Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Stará Voda (Waisen- und Currandenamts-Forderungen aus der Gemeinde Altwasser) Něm., 24x38x2,5 cm, polokož., zach.1826-1851kniha
695726Dlužníci sirotčího úřadu z obce Stará Voda (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Altwasser) Něm., 24x38x2,5 cm, polokož., zach.1822-1850kniha
705727Gruntovní kniha obce Vojnovice. I. (Register des Eigens Kriegsdorf) Něm., 33x23x9,5 cm, kož., poškoz.1584-1790kniha
715728Gruntovní kniha obce Vojnovice. II. (Kriegsdorfer Grundbuch) Něm., 36x23x6 cm, kož., poškoz.1764-1863kniha
725729Gruntovní kniha obce Vojnovice. III. (Kriegsdorfer Grundbuch) 39x24x5 cm, polokož., zach.1841-1843kniha
735730Pohledávky sirotčího a opatrovnického úřadu v obci Vojnovice (Waisen- und Currandenamts - Forderungen aus der Gemeinde Kriegsdorf) Něm., 24x38x2 cm, polokož., zach.1823-1851kniha
745731Dlužníci sirotčího úřadu z obce Vojnovice (Waisenamtsschuldner aus der Gemeinde Kriegsdorf) Něm., 24x38x2 cm, polokož., zach.1821-1850kniha