Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě - pobočka Olomouc
Název fondu:Velkostatek Město Libavá
Datace:1559-1885
Zpracovatel:PhDr. Stanislava Kovářová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Olomouc
Značka:
NAD:1610
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):5,05
Stav ke dni:2008-11-26
Prohlížet fond
Stažení fondu