Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
b) Patenty a vynálezy

26Patentové vynálezy přihlášené Ing. Janečkem, majitelem Zbrojovky v Praze u Patentového úřadu tamtéž(1916-1930) karton2
27Patentový předpis pro veškeré vynálezy podané zaměstnanci firmy1935karton2
28Korespondence s Vojenským technickým a leteckým ústavem v Praze o vývoji výrobků1935-1938karton2
29Patentová listina na "Svítící obrázky a způsob jejich přípravy" autorů J. Velinského a Hromádky zaregistrovaná Patentovým úřadem v Praze1939-1941karton2
30Osvědčení Obchodní a živnostenské komory v Praze o obnovení registrace ochranné známky Polar, korespondence právního zástupce s firmou Velinský v této záležitosti1944karton2