Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
c) Majetkové záležitosti

31Smlouvy uzavřené J. Velinským s Českobratrskou církví evangelickou na koupi pozemků v Jablůnce n. B., rozhodnutí soudu o zápisu pozemků do pozemkových knih, spory o hranice pozemků1935-1936karton2
32Smlouvy kupní a trhové uzavírané J.Velinským s obcí Jablůnkou n.B. a soukromými vlastníky1935-1939karton2
33Seznamy parcel náležejících k továrně, soupis parcel a nemovitostí v blízkém okolí továrních objektů, výpisy z pozemkové knihy katastrálního území Jablůnka n.B., soupis výškových bodů na továrních objektech1935-1940karton3
34Usnesení Okresního soudu ve Vsetíně k zápisu parcel a služebností na těchto parcelách do pozemkových knih, prohlášení Banky československých légií v Praze o vynětí pozemků ze zástavy odkoupených Velinským pro výstavbu továrny1935-1943karton3
35Sdělení firmy jednotlivým osobám o provedení ohraničení vykoupených nebo vyvlastněných pozemků1936-1938karton3
36Vyvlastňovací řízení vedené státem proti Českobratrské církvi evangelické, dále proti soukromým osobám - manželé Kuropatovi, Macháčkovi, Fabiánovi, odvolání proti vyvlastnění, usnesení soudu k zápisu parcel do pozemkových knih katastrálního území Jablůnka n.B. (přiložena kupní smlouva na chalupu a pozemky náležející Anně Fabiánové)(1909)1936-1941karton3
37Nájemní smlouva na pronájem závodní kantýny a hostince, vypovězení smlouvy a odvolání nájemkyně, soudní rozhodnutí o platnosti výpovědi1939-1945karton3
38Smlouva o propachtování honitby pro J. Velinského a povolení k odstřelu zvěře na těchto pozemcích Nižším mysliveckým úřadem ve Valašském Meziříčí 1942-1943karton3