Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
d) Obchod

39Korespondence firmy s Ministerstvem národní obrany v Praze o dodávkách ostrých útočných granátů, o předávání výrobní dokumentace a státní spolehlivosti civilních zaměstnanců, výstavbě továrny, aj.1935-1939karton3
40Ceníky výrobků značky Vepyr a Pyrha určené pro cvičení civilní obrany a hasičských sborů1937-1943karton3
41Obchodní korespondence v záležitostech exportu zboží a dodávek materiálu1937-1943karton3
42Jednání s Úřadem zbrojního hospodářství v Brně o pomoci firmě při zajišťování zakázek a zavádění nových druhů výrobků1939karton3
43Zprávy ze služebních cest do Berlína a jiných německých měst v záležitosti získávání nových zakázek pro německou armádu, korespondence s Vrchním velitelstvím vojsk v Berlíně a evidence korespondence vedená se správou německého vojenského velitelství v Brně 1939-1944karton4
44Korespondence s firmami Sandrik, Dolné Hámre a Ocelový dům, Bratislava o dodávkách mechanických součástek k laboraci ručních granátů a jejich dalšího exportu do zahraničí1940-1943karton4
45Měsíční výkazy odbytu a výroby vojenské munice, požadavky na dodávku materilálu1940-1941karton4
46Jednání s Ministerstvem národní obrany v Bratislavě a ředitelem Zbrojovky v Brně o dodávce výbušnin, pistolových osvětlovacích raket a jiné munice na Slovensko, korespondence v této záležitosti1941-1944karton4
47Zakázky Říšského ministerstva leteckých sil a Vrchního velitelství vojsk v Berlíně na dodávky dýmovnic a jiného vojenského materiálu1941-1945karton4
48Oběžníky a pokyny Hlavního výboru pro prachy a výbušniny při Říšském ministerstvu pro výzbroj a munici a jemu podřízených složek se sídlem v Berlíně1942-1945karton4