Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál
e) Zaměstnanci

49Osobní spisy ředitele firmy Ing. Ladislava Velinského, hlavního konstruktéra Jaroslava Jedličky a řadových zaměstnanců (žádosti o přijetí do firmy, služební smlouvy, navýšení platu aj.)1935-1945karton4
50Intervence poslance Chloupka o přijetí příslušníků Odborové jednoty republikánských zaměstnanců do pracovního poměru u firmy J.Velinský1936-1938karton5
51Hlášení o explozích v továrně a počtu zemřelých nebo zraněných osob Živnostenskému komisariátu v Kroměříži, Slavii, vzájemně pojišťovací bance v Brně a jiným institucím, žádosti pozůstalých o finanční odškodnění, soudní žaloba poškozeného proti zaměstnavateli1937-1940karton5
52Povolení Živnostenského inspektorátu v Olomouci k práci přes čas zaměstnancům firmy na dobu určitou1938karton5
53Pracovní řád firmy, vyhláška ředitelství k porušení zákazů na pracovišti1938karton5
54Prohlášení zaměstnanců o zachování státního tajemství, výtah z trestního zákona o zemské zradě a porušení povinnosti udržení tajemství1939karton5
55Přehledy mezd zaměstnanců za jednotlivé měsíce1942-1943karton5
56Závodní průkaz a osobní páska příslušníka závodní stráže (ukázka)1944karton5