Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
I. Spisový materiál

a) Vedení a správa
b) Patenty a vynálezy
c) Majetkové záležitosti
d) Obchod
e) Zaměstnanci