Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
II. Účetní materiál
a) Účetní spisy

57Kalkulace cen výrobků, materiálu a mezd zaměstnanců1935-1938karton5
58Daňové záležitosti - jednání s Berním úřadem ve Vsetíně, s Ministerstvem financí v Praze, platební rozkazy1935-1945karton5
59Pojištění obytných domů proti povodním a jiným škodám způsobených vodou u První české vzájemné pojišťovny v Praze1942karton5
60Bilance firmy k 30.6.19451945karton5
61Přihláška vkladů a jiných peněžních pohledávek u peněžních ústavů, přihláška cenných papírů uložených v tuzemsku, seznam vkladních knížek deponovaných u Legiobanky v Praze1945karton5