Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
A) Písemnosti ke správě firmy
III. Stavební dokumentace
a) Stavební plány

62Plán mechanické výrobny a ocelové hrázděné konstrukce v objektu, půdorysy ocelových sloupů (přiložena korespondence s firmou A. Ippen v Hradci Králové k platebním podmínkám, dodací lhůtě, montáži železné konstrukce, půdní rozbor podloží ke stavbě) Autor: - Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 88 x 41 cm, 45 x 29 cm, 8 listů 1936plán
63Plán tovární budovy, půdorysy jednotlivých částí objektu (přiložena nabídka Vítkovického horního a hutního těžířstva v Moravské Ostravě k dodání ocelové konstrukce budovy) Autor: - Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, modrotisk, 115 x 52 cm, 45 x 39 cm, 5 listů1936plán
64Skladiště pro rozšíření pyrotechnické výroby, pomocná výrobna pro pyrotechniku (přiložen výkaz stavebních prací firmy Dřevokonstrukce Netrval Praha - Strašnice) Autor: - Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 60 x 39 cm, 37 x 34 cm, 2 listy1938plán
65Soubor plánů k přístavbě objektů v závodě - sklad surovin, sklad pro chlorat draselný, kotelna a šatna, mísírna, lisovna, sklad hotových výrobků, drenáže, oprava příjezdové silnice (přiloženy návrhy rozpočtů, stavební rozvrh) Měř.: 1 : 100, 1 : 2800, něm., světlotisk, 48 x 29 cm, 21 x 29 cm, 20 listů1942plán
66Situační plány závodu v Jablůnce n.B. Autor:- Měř.: 1 : 2800, čes., světlotisk, 43 x 29 cm, 29 x 21 cm, 3 listy1943-1944plán
67Soubor plánů k přístavbě objektů v závodě Jablůnka n.B. schválený Ministerstvem hospodářství a práce v Praze - pomocná výrobna pro pyrotechniku, skladiště hotových výrobků, skladiště výbušnin a manipulačního prostoru, pracoviště ručních granátů, kotelna a rekreační dům, skladiště surovin se sociálním zařízením, sklad černého prachu a nábojů, sklad rozbušek, sklad žlutého prachu Autor: - Měř.: 1 : 50, 1 : 100, něm., světlotisk kolor., 83 x 59 cm, 37 x 34 cm, 32 plánů1943plán
68Výstavba protileteckého krytu, velitelského stanoviště a vodní nádrže, polohopisný plán s vyznačením místa krytu (přiložena žádost o výjimku ze zákazu staveb, technická zpráva, finanční rozpočet) Autor: - Měř.: 1 : 50, 1 : 1000, něm., světlotisk kolor., 59 x 42 cm, 21 x 28 cm, 8 listů 1944plán
69Mořírna kovů Autor: Pendrůšík Měř.: 1 : 100, čes., světlotisk, 60 x 42 cm, 29 x 42 cm, 3 listy1946plán