Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
B) Písemnosti Podpůrného fondu úředníků firmy Ing. Jaroslav Velinský
I. Spisový materiál
a) Písemnosti podpůrného fondu

73Pozvánky na schůzi úředníků k založení úřednického podpůrného fondu, závazná prohlášení nových členů, zápis z valné hromady, zpráva jednatele o činnosti fondu, prezenční listina1940-1944karton6
74Zápis z ustavující schůze správního výboru, prezenční listina členů, oběžníky ke schůzím, usnesení výboru, volební listina1940karton6
75Pravidla podpůrného fondu, žádost Zemskému úřadu v Brně o jejich schválení1941karton6
76Korespondence s Jednotou soukromých zaměstnanců v průmyslu a výrobních živnostech v Praze a s Národní odborovou ústřednou zaměstnanců v Praze v záležitosti zřízení podpůrného fondu a schválení stanov1941-1942karton6
77Pokladní zprávy o hospodaření s financemi fondu1941-1945karton6
78Usnesení členů správního výboru o vyplacení podpor některým zaměstnancům v době nemoci a dovolených, žádosti úředníků o podpory - ukázky1941-1944karton6
79Poděkování Jaroslava Velinského za přání k 50. narozeninám a jeho finanční příspěvěk fondu1942karton6