Archiv uložení:Zemský archiv v Opavě
Název fondu:Ing. Jaroslav Velinský, a. s. se sídlem v Praze, závod Jablůnka nad Bečvou
Datace:(1909) 1935 - 1946
Zpracovatel:PhDr. Ivana Tarabová,
Pomůcku sestavil:
Místo vzniku:Opava
Značka:
NAD:1611
Rok vzniku:2008
Metráž (bm):0,75
Stav ke dni:2008-08-31
Prohlížet fond
Stažení fondu