Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
1. Vedení a správa muzea

1Návrh stanov Říšského župní muzea v Opavě1941 - 19421
2Potvrzení magistrátního úředníka Stellwaga von Carion o převzetí několika kapitol Runcimanova memoranda od Wernera Kudlicha dne 19.10.193819381
3Zpráva Wernera Kudlicha ze služební cesty do Krnova a do Liberce ve dnech 30.11. - 2.12.193819381
4Spolupráce muzea a opavského magistrátu při přejmenovávání ulic a náměstí a odstraňování památníků v Opavě19381
5Spolupráce muzea s rozhlasem Reichsrundfunk Berlin - Reichssender Breslau ve Vratislavi1938 - 19391
6Příprava kulturní akce "Gaukulturwoche" v Opavě ve dnech 12. - 19.2.19391938 - 19391
7Příprava výročního setkání "Jahrestagung der Vereinigung für Heimatkunde" spolu s Amt für Oberschlesische Landeskunde Oppeln, konaného v Opavě ve dnech 5. - 7.5.193919391
8Korespondence s pokladnou říšského komisariátu pro sudetoněmecká území v Liberci v organizačních a provozních záležitostech1938 - 19391
9Nasazení Wernera Kudlicha na území Generálního Gouvernementu19401
10Výlet zaměstnanců muzea do Krnova a okolí1941 - 19421
11Zpráva o jednání spolku Verband der deutschen Heimatmuseen, Gauverband Sudetenland, ve dnech 6.-8.7.1941 v Chebu, Chomutově a Žatci19411
12Záležitost demolice kapličky v Králíkách (3 ks fotografií)1944 - 19451
13Hlášení pro NSDAP - okresní vedení v Opavě o mužském osazenstvu muzea k 20.2.194519451
14Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení spolku Vereinigung bildender Künstler Schlesien1938 - 19401
15Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení zemědělského muzea, přehled o majetku, pojednání o významu muzea1938 - 19391
16Stillhaltekommissar für Organiasationen, zrušení Přírodovědeckého spolku v Opavě19381
17Stillhaltekommissar für Organisationen, zrušení spolku Heimat- und Familienkundlicher Verein im Odergebirge19381
18Běžná provozní korespondence muzea1938 - 19391
19Fotodílna muzea, běžná odborná a provozní korespondence1940 - 19421
20Příspěvek o Říšském župním muzeu v Opavě pro příručku Handbuch der Deutschen Kunst19391
21Zprávy o Říšském župním muzeu v Opavě pro regionální tisk1938 - 19391
22Spolupráce muzea s Kunstsammlungen der Stadt Breslau na přípravě sborníku "Die Hohe Strasse" 19391
23Oběžník sdružení Vereinigung für Heimatkunde Oppeln o významu Horního Slezska19391
24Werner Kudlich, příprava článku o sudetoněmeckém muzejnictví1938 - 19391
25Popis objektu budovy Umělecko-historického institutu Jagellonské univerzity v Krakově (zřejmě od W. Kudlicha)s. d.1
26Pojednání o zřízení hornického muzea v Ostravě včetně odhadu provozních nákladů (neúplné)19421
27Pojednání o umělcích na Svitavsku pro Künstlerlexikon19441
28Zpráva o stavu městského muzea v Lipníkus. d.1
29Soupis církevních památek v olomouckých kostelíchs. d.1