Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
2. Úřední korespondence
c. Werner Kudlich - tajná korespondence

143Nařízení říšského místodržitele v župě Sudety o podřízení státních úřadů vojenskému velení z 28. a 29.8.1939 a opatření muzea v této souvislosti (8 ks)19392
144Pokyny říšského místodržitelství v Liberci k vedení tajné korespondence, Kudlichův "závazek" (Verpflichtung) z 25.9.1939 (5 ks)1939 - 19402
145Opatření v muzeích v souvislosti s vypuknutím války 1.9.1939 (6 ks)19392
146Zjišťování vojenské povinnosti zaměstnanců muzea, jmenný přehled o stavu (1 ks)19392
147Branná povinnost pracovníků muzeí a jejich zastupování v případě narukování (25 ks)19392
148Záležitost Dr. Margarethe Klante a jejích vzpomínek - knihy o českých legionářích (1 ks)19392
149Pokyny a opatření pro ochranu před leteckým nebezpečím (1 ks)19392
150Omezení využívání vědeckých knihoven a archivů (1 ks)19402
151Opatření pro dobu po skončení války (1 ks)19412
152Plán válečných opatření muzea pro rok 1942 (2 ks)19422
153Stavba telekomunikačního zařízení na Pradědu (2 ks)19422
154Využití zámku Sovinec pro vojenské účely (10 ks)19422
155Přestěhování zámecké knihovny ze zámku Sovinec do zámku Bruntál (2 ks)1943 - 19442
156Uzavření přírodovědného oddělení pro návštěvy (1 ks)19442
157Koncept vlastního životopisu, neúplný; koncept pojednání u muzeu, neúplný (2 ks)s. d.2