Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
2. Úřední korespondence

a. Werner Kudlich - korespondence s osobami
b. Werner Kudlich - korespondence s institucemi
c. Werner Kudlich - tajná korespondence
d. Fotodílna