Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
4. Inventáře sbírek, depoty muzea, přírůstky

224Příprava evakuace sbírkových předmětů Zemského muzea Opava do Moravského zemského muzea Brno, soupisy evakuovaných předmětů, mincí, medailí aj. dne 28.9.1938, protokol sepsaný dne 10.10.1938 s dozorcem J. Lichým o průběhu evakuačních příprav v týdnu od 25.9. do 8.10.1938, potvrzení o převzetí vedení muzea pro E. W. Brauna a Luise Hirt 7.10.193819387
225Korespondence ve věci navrácení sbírkových předmětů z území Česko - Slovenska do Sudet1938 - 19397
226Korespondence ve věci navrácení muzejních sbírek evakuovaných z Opavy do Brna a jejich opětné převzetí muzeem, protokoly o opětném přebírání sbírek1938 - 19407
227Soupisy a ocenění sbírek převezených z Opavy do Brna 19387
228Krádež evakuovaných opavských sbírek v Brně, zpráva o krádeži, protokol a soupis ukradených předmětů1938 - 19397
229Novinové výstřižky českého a německého tisku týkající se krádeže evakuovaných sbírek z Opavy do Brna a jejich vrácení do Opavy1938 - 19397
230Korespondence ve věci sbírkových předmětů odvezených v roce 1936 z Opavy do Frýdku1939 - 19407
231Korespondence a protokol o převzetí "zavlečených" muzejních sbírek městského muzea ve Štramberku1939 - 19427
232Inventář sbírek bývalého Zemědělského muzea Opava19398
233Inventáře sbírek Muzea Pěšího pluku č. I "Kaiser" Opava1939 - 19448
234Inventáře sbírek a listin Matice opavské, korespondence ve věci opětného převzetí sbírek říšským župním muzeem(1921)1938 - 19428
235Korespondence ve věci převzetí sbírek Legionářského muzea Opava19408
236Inventář sbírek muzea, přírůstky za roky 1942 a 19441942 - 19448
237Inventáře grafik, přírůstky za léta 1942 - 19441942 - 19448
238Inventáře národopisného oddělení, přírůstky za léta 1942 - 19451942 - 19458
239Inventář sbírky zbraní, přírůstky za léta 1942 - 19431942 - 19448
240Soupis časopisů v studijní knihovně muzea19438
241Sbírkové předměty odevzdané pro Winterhilfswerk1942 - 19458
242Depozita a zápůjčky soukromých osob, zabavené umělecké předměty(1912)1938 - 19448
243Zápůjčky a depozita státních institucí1939 - 19448
244Depoty v muzejní budově1942 - 19459
245Depoty na zámku Hradec nad Moravicí1941 - 19449
246Depot u firmy Julius Duschek "SOLO" na Krnovské ulici v Opavě19439
247Nákup zlatých mincí od Anny Gross z Vrbna pod Pradědem1938 - 19399
248Soupis předmětů darovaných muzeu hrabětem Hansem Wilczkem19399
249Plánované nákupy uměleckých předmětů pro muzeum19399
250Seznam předmětů zakoupených pro župní samosprávu na umělecké výstavě v Ostravě 28.12.194019409
251Sbírkové předměty získané pro muzeum z muzea Kunín1940 - 19419
252Nákupy sbírkových předmětů v Holandsku a v Paříži19419
253Nákupy uměleckých předmětů pro ministra vnitra na výstavě Metznerbund Kunstausstellung v Opavě v dubnu 19411941 - 19429
254Nákup portrétu muže od Kupeckého19429
255Převody sbírkových předmětů z přírodovědného oddělení na župní muzeum1941 - 19439
256Nákupy a dary pro sbírky muzea1942 - 19449
257Nákupy mincí a medailí1939 - 19449
258Seznam muzejních předmětů převzatých do správy muzea ze zámku Fulnek19429
259Soupis knih ze zámku Štemplovec19429
260Seznam předmětů a knih z minoritského kláštera v Opavě1942 - 19439
261Seznam muzejních předmětů a knih ze zámku Sovinec1942 - 19439
262Soupis obrazů z františkánského kláštera v Moravské Třebové19439
263Seznam muzejních předmětů ze zámku Dlouhá Loučka19439