Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál
6. Záchranné akce

280Příprava záchranných akcí uměleckých předmětů z muzea, soupisy předmětů a jejich nová lokace, korespondence s nadřízenými úřady1943 - 194511
281Záchranné akce I, II, III, evakuace sbírek ve dnech 25.5.1943 a 2.8.1943 na zámek Raduň a 14.8.1943 na zámek Štáblovice194311
282Záchranná akce IV dne 25.8.1943 na zámek Štáblovice194311
283Záchranné akce V, VI, VII ve dnech 28.11.1943 a 30.8.1944 do sklepa muzejní budovy1943 - 194411
284Záchranná akce VIII týkající se uměleckého nábytku 26.11.1943 na zámek Velké Heraltice194312
285Záchranná akce IX dne 15.5.1944 na zámek Velké Heraltice, předána prostřednictvím Říšského archivu v Opavě 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce1944 - 194512
286Záchranná akce X dne 12.8.1944 na zámek Velké Heraltice, předána prostřednictvím Říšského archivu v Opavě 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce1944 - 194512
287Záchranná akce XI ve dnech 26.9.1944 a 28.9.1944 na zámek Velké Heraltice194412
288Záchranná akce XII dne 2.11.1944 do sklepa muzejní budovy194412
289Záchranná akce XIII dne 16.11.1944 na zámek Raduň194412
290Záchranná akce XIV ve dnech 31.1.1945 a 19.2.1945 do sklepa muzejní budovy194512
291Záchranná akce XV dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce prostřednictvím Říšského archivu v Opavě194512
292Záchranná akce XVI dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce prostřednictvím Říšského archivu v Opavě, zahrnující sbírky mincí a medailí194512
293Záchranná akce XVII dne 10.2.1945 na zámek Kolešovice u Žatce prostřednictvím Říšského archivu v Opavě, zahrnující válečné paměti a vyznamenání polního maršála Böhm - Ermolli194512
294Záchranná akce XVIII do sklepa muzejní budovy/1945/12
295Záchranná akce XIX dne 16.2.1945 ze zámku Raduň prostřednictvím župní léčebny v Dobřanech u Plzně194512
296Záchranná akce XX dne 21.3.1945 do sklepa muzejní budovy194512