Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
A. Spisový materiál

1. Vedení a správa muzea
2. Úřední korespondence
3. Osobní záležitosti zaměstnanců muzea
4. Inventáře sbírek, depoty muzea, přírůstky
5. Muzejní výstavy
6. Záchranné akce
7. Kulturní akce - pozvánky a programy
8. Odborné články a novinové výstřižky