Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Říšské župní muzeum Opava
B. Účetní materiál
2. Účetní spisy

344Sestavení rozpočtu říšského župního muzea1939 - 194114
345Dílčí rozpočet na rok 1945194514
346Korespondence s Úřadem župního místodržitelství Liberec v provozních a účetních záležitostech193914
347Opisy účtů zaslané do Liberce župní samosprávě, účetní rok 1939 (D 1)1939 - 194014
347Totéž, účetní rok 1940 (D 2)1940 - 194114
347Totéž, účetní rok 1941 (D 3)1941 - 194215
347Totéž, účetní rok 1942 (D 4)1942 - 194315
348Pokladní doklady1939 - 194016
349Pokladní doklady - příjmy 1941 za účetní období 1.4.1941 - 31.3.19421941 - 194216
349Totéž za rok 1942, účetní období 1.4.1942 - 31.3.19431942 - 194316
350Pokladní doklady - výdaje za účetní období 1.4.1941 - 31.3.19421941 - 194216
350Totéž, účetní období 1.4.1942 - 31.3.19431942 - 194317
351Měsíční uzávěrky za účetní období 1.4.1941 - 31.3.19421941 - 194217
351Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.19431942 - 194317
352Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.19431942 - 194317
352Vyplacené zálohy účetní období 1.4.1941 - 31.3.19421941 - 194217
353Totéž za účetní období 1.4.1942 - 31.3.19431942 - 194317
353Totéž za účetní období 1.4.1941 - 31.3.19421941 - 194217
353Výkazy o zaplacení nákladů za provoz budovy muzea a Blücherova paláce za účetní období 1.4.1940 - 31.3.19411940 - 194117
354Dohled nad rozpočtem a správou budov, účetní rok 1939 a 19401939 - 194018
354Totéž, účetní rok 19411941 - 194218
354Totéž, účetní rok 19421942 - 194318
355Věcné výdaje, zaplacené účty 1 - 95 za říjen až prosinec 1938193818
355Totéž, zaplacené účty 98 - 280 za leden až březen 1939193919
356Vyúčtování a zálohy na služební cesty, účetní roky 1940 - 19411940 - 194219
357Pojištění přepravovaných sbírkových předmětů1942 - 194419
358Služební auto, knihy jízd1941 - 194319
359Totéž, Erika Preisenhammer194019
359Vyúčtování služebních cest, E. W. Braun1940 - 194119
359Totéž, Karl Hell194119
359Totéž, Rudolf Chodura1940 - 194219
359Totéž, Adolf Kobiela194019
359Totéž, Gustav König1940 - 194119
359Totéž, Werner Kudlich1940 - 194119
359Totéž, Johann Schimeczek1940 - 194119
359Totéž, Karl Taschner1941 - 194219
359Totéž, Wilfried Titze1940 - 194219
359Totéž, Elfriede Ullrich194019
359Totéž, Johann Lichy1940 - 194119
360Totéž, gymnaziální knihovna (bývalý minoritský klášter)193920
360Totéž, tzv. Müllerův dům (1 ks plán)1939 - 194020
360Provozní a stavební záležitosti muzejní budovy1939 - 194220
360Totéž, muzejní knihovna1940 - 194120
361Rekonstrukce Blücherova paláce1940 - 194220
362Provoz garáží muzea194020
363Údržba a úpravy muzejního parku1939 - 194220
364Instalace a provoz telefonní sítě v říšském župním muzeu1940 - 194220
365Služební byty říšského župního muzea, Domovní řád župní samosprávy pro služební byty1940 - 194220
366Depot v Hradci nad Moravicí - nájem 194020
366Blücherův palác - nájem1940 - 194220
367Propočty a zajištění potřebného paliva pro provoz muzea1940 - 194220
368Nákupy věcného vybavení muzea a knihovny1941 - 194521
369Nákup ochranných oděvů pro zaměstnance1940 - 194121
370Žádosti o přídělové lístky pro zaměstnance1940 - 194121
371Provoz a údržba bleskosvodu194121
372Pojištění zaměstnanců proti úrazu, proti požáru, proti povinnému ručení1940 - 194121
373Pojištění budov proti požáru1942 - 194521
374Vodné - Blücherův palác1940 - 194121
375Pozemková daň194021
376Daň z obratu194021
377Daň ze služebního psa194021
378Doklady o splácení hypotéky u Opavské spořitelny1939 - 194021
379Inventáře zařízení objektů muzea1940 - 194521
380Inventáře vybavení místností: kanceláře, knihovna, gymnaziální knihovna, zemědělské oddělení, prehistorické oddělení, přírodovědné oddělení, fotodílna194321
381Inventáře přístrojů a domácího vybavení/1941/21
382Opatření pro ochranu před leteckým nebezpečím (Luftschutz) - předpisy, organizace, provozní náklady; zprávy o poradách k protináletovým opatřením s ohledem na ochranu památek v muzeích a knihovnách z 8. - 10.6.1942 1939 - 194221
383Náklady na provedená opatření pro ochranu před leteckým nebezpečím na zámcích Raduň, Štáblovice a Velké Heraltice1942 - 194521