Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
I. Spisový materiál
1. Registraturní pomůcky

1Spisový plán s přiloženým seznamem spisů předaných ve dnech 7.5.1939 a 9.6.1940 generálnímu vikáři v Bránicis.d.1