Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Podpůrný spolek německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále
I. Spisový materiál
2. Spisy

2AProtokoly ze zasedání1921karton1
3-Vedení spolku1930-1938karton1
4-Nábor členů19361
5BSbírka na stavbu semináře1925-1931karton1
6CBankovní konto spolku u Kreditanstalt der Deutschen 1927-1935karton1
7DLoterie pro výstavbu semináře1924-1933karton1
8-Výzva probošta Paula Heidera k věřícím o finanční podporu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntáles.d.karton1
9EProjekty na budovu německého arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále1923karton1
10FVýstavba semináře a protokoly z jednání stavební komise1924-1934karton1
11-Vyúčtování stavby semináře od stavební firmy Oskara Mildnera z Bruntálu1924-1926karton2
12-Exemplář novin Das Volk z 15. 8. 1926 věnovaný městu Bruntálu a zejména nové budově arcibiskupského chlapeckého semináře (Seminarfestschrift)1926karton2
13-Úhrada výloh a odměny za právní zastupování JUDr. Ernstovi Justovi, mj. v kauze Beywl1939-1940karton2
14GPrávní záležitosti semináře1926-1936karton2
15-Korespondence s generálním vikářem v Bránici v záležitostech spolku1939-1940karton2
16-Memorandum likvidačnímu komisaři v záležitosti Arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále1939karton2
17-Ustanovení "Treuhändera" pro spolek1939karton2
18JPodpora studentů kněžství1917-1938karton2
19-Intenční závazky seminární kaple1925-1928karton3
20KZakládací (zřizovací) listina arcibiskupského chlapeckého semináře v Bruntále1928karton3
21LVyměření úředních poplatků ze spolkového jmění1929-1938karton3
22MSpolkové záležitosti1921-1934karton3
23-Stanovy spolku1921-19343
24NProtokoly ze zasedání spolkového výboru, stavebního výboru a valných hromad (mj. finanční záležitosti výstavby budovy, výběr stavebních firem)1921-19303
25OÚčetní doklady1930-1938karton3
26-Ekonomické záležitosti 1938-1940karton3