Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
A) Písemnosti Teltschikovy osvětové nadace
I. Spisový materiál
b) Majetkoprávní záležitosti

161 - 15Kupní a směnné smlouvy mezi Teltschikovou osvětovou nadací a jednotlivými osobami k prodeji a směně pozemků v obci Jakubčovice, výpisy z pozemkových knih, pozemnostní archy, daně z převodu majetku (přiloženo 6 plánů)1922-19371
171 - 14Smlouva Teltschikovy osvětové nadace s Německým tělovýchovným spolkem v Loučce o pronájmu parcely v Jakubčovicích ke zřízení sportovního hřiště (přiložen 1 plán)1922-19272
181 - 32Povolení Okresního úřadu v Opavě k provozování hostinské živnosti pro Kuratorium osvětové nadace v Jakubčovicích, žádost kuratoria o přenesení hostinské koncese na novostavbu manželů Pawelkových1922-19312
191 - 16Kupní smlouva na prodej pozemků Matici opavské v Opavě na výstavbu státní menšinové školy v Jakubčovicích1935-19372