Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
II.Spisový materiál
a) Vedení a správa

361 - 31Živnostenské listy a živnostenské povolení vydané Okresním úřadem v Opavě pro Emila Teltschika k provozování výčepu piva a kořalky v domě č. 19 v Jakubčovicích, provozní řád hostince(1882)1891-18932
371 - 33Výpisy z obchodního rejstříku Krajského soudu v Opavě, hlášení o změnách prokuristů a jiných změnách ve vedení firmy, soudní usnesení1919-19472
381 - 34Smlouva o vstupu Emila Teltschika jako tichého společníka do firmy bří Kasperové v Jakubčovicích19202
391 - 35Osvědčení Obchodní a živnostenské komory v Opavě o registraci ochranné známky "Gold Fisch" na kamenáčové knoflíky, oznámení o mezinárodní registraci známky v Bernu, osvědčení Úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty v Praze o zápisu známky do rejstříku ochranných známek1927-19522
401 - 36Žádost místopředsedy kuratoria osvětové nadace k Ministerstvu vnitra v Praze o zapůjčení malého státního znaku k prezentaci firmy Teltschik na dopisních papírech, tiskopisech, vinětách a jiných úředních formulářích19282
411 - 38Společenská smlouva a návrhy smlouvy k založení "Vereinigte Jogsdorfer Industriebetriebe, Gesellschaft m.b.H.", prohlášení společníků ke kmenovému jmění19412
421 - 39Čtvrtletní hlášení národního správce o stavu podniku s přiloženou bilancí k 31.12.1945, soupis jmění podniku ke dni znárodnění19452
431 - 40Soupis jmění podniku zaslaný Hospodářské skupině průmyslu kamene v Praze, dotazník evidenční pro Hospodářskou skupinu oděvního průmyslu v Praze19462
441 - 41Žádost národní správy firmy o vrácení strojů odvezených z továrny, stížnost na nezákonné postupy při zabavování strojů1948-19492
451 - 42Potvrzení Zemské školní rady Brno, exp.v Ostravě, Ministerstva školství, věd a umění v Praze, Místního národního výboru v Jakubčovicích o prospěšnosti osvětové nadace a náležitosti továrny pod její správu1949-19512
461 - 43Povolení Ministerstva vnitra v Praze ke stavební obnově továrny na knoflíky a ke zbourání válkou poškozených budov, zápisy z jednání k budování podniku1949-19512
471 - 44Oznámení Okresnímu soudu civilnímu v Ostravě o odvolání dosavadního národního správce a jmenování členů kuratoria kolektivními národními správci, žádost o zrušení německého názvu firmy a jejich majitelů, soudní usnesení ke konfiskaci majetku a pozemků nadačních podniků19502
481 - 45Zpráva o revizi pražského skladu firmy Teltschik provedná jedním z členů kuratoria19512