Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
II.Spisový materiál
b) Majetkoprávní záležitosti

491 - 47Osvědčení Obecního úřadu v Jakubčovicích a Dobešově o vlastnictví pozemků náležejících k domu č. 19 v Jakubčovicích, výtah z vyměřovacího a oceňovacího archu pro pozemkové záležitosti, výmaz pohledávek vázaných na dům č.19(1874)1911-19162
501 - 136Usnesení Okresního soudu v Odrách o zápisu pozemkové parcely č.750 do majetku Teltschikovy továrny, ohrazení prcely č.752/2 a připojení k parcele č. 94, rozdělení parcely č. 705, usnesení o zřízení nových parcel, korespondence k těmto záležitostem (přiloženy 2 plány)1909-19372
511 - 46Výpisy z pozemkové knihy a pozemnostní archy pro katastrální území Jakubčovice1925-19512
521 - 164Mimořádná zpráva ředitele firmy Teltschik o dosavadním průběhu jednání v záležitosti rozšíření pachtovního pozemku z majetku velkostatku Odry pro rozšíření kamenolomu19322