Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
II.Spisový materiál
c) Záležitosti vodního práva

531 - 48Protokoly a zápisy z jednání Okresního úřadu a Okresní správy politické v Opavě s majiteli vodních děl na řece Odře v Jakubčovicích a Loučce (opisy)(1880)1885-19253
541 - 51Zavodňování luk na pozemcích Jana hraběte Platera v Klokočově, jednání o výstavbě jezu a vodní turbíny pro jeho továrnu ve Spálově, jednání s dalšími majiteli vodních práv1885-19123
551 - 49Stížnosti a odvolání majitelů vodních děl proti výnosu Zemské vlády slezské v Opavě o povinnosti postavit novou ochrannou zeď na okresní silnici v Jakubčovicích naproti realitám č. 29 a 30, jednání o stavbě a údržbě stěny na levé straně mlýnskéhé strouhy1886-19023
561 - 50Projekt k částečné úpravě toku řeky Odry v blízkosti továrny, varianta I a II, finanční náklady18963
571 - 65Stížnosti na firmu Teltschik na prosakování vody z náhonu do obytného domu, na odběr vody z mlýnské strouhy pro tovární účely, znečišťování vodního náhonu z barvírny a jiné stížnosti (přiložen 1 plán)1911-19293
581 - 52Stanovisko Okresního úřadu v Opavě k výstavbě obecního vodovodu z pramene na obecní parcele č. 348 v Jakubčovicích, stanovení podmínek a uživatelského práva pro firmu Teltschik a další subjekty1912-19293
591 - 57Práva a povinnosti vyplývající s využíváním společného jezu a mlýnské strouhy majiteli továrny, mlýna a pily v Jakubčovicích, Loučce a Klokočově, žádosti o zjištění rozsahu vodního práva jednotlivými majiteli, výpisy z vodní knihy vedené u Okresní správy politické v Opavě1918-19343
601 - 161Povolení Okresního úřadu v Opavě k výstavbě Kaplanovy turbíny, žádost na Ministerstvo financí v Praze o dočasné osvobození od daně pro mimořádné náklady na výstavbu vodárny a turbíny, přihláška k zákonu o dani z vodní síly pro Finanční inspektorát v Opavě1919-19223
611 - 53Zpráva uvádějící výpisy obsahů důležitých vodoprávních spisů majitelů vodních práv na řece Odře, kontrola o jejich zápisu do vodních knih1920-19243
621 - 78Záznamy o stavu vody na řece Odře v Jakubčovicích při povodních počátkem roku 192019203
631 - 163Žádost firmy na Ředitelství vodních staveb v Praze a k Okresnímu hejtmanství v Opavě o povolení většího odběru vody z řeky Odry1921-19223
641 - 54Technické zprávy a znalecké posudky k vodním dílům na řece Odře v Jakubčovicích 1924-19323
651 - 59Protokoly a usnesení Okresní správy politické v Opavě ke kolaudaci změn provedených u vodních staveb využívaných firmou Teltschik, zpráva o stavu a průběhu prací na vodních stavbách1925-19263
661 - 55Dotazníky na majitele vodních děl19283
671 - 66Zahrazení řeky Odry poblíž vyústění potoka Dorry v Jakubčovicích19283
681 - 56Korespondence s Německým vodohospodářským spolkem v Liberci, formuláře spolku19293
691 - 61Výpisy z vodní knihy vedené u Okresního úřadu v Moravském Berouně týkající se vodního práva pro závlahu parcely č.714 v obci Barnově zaslaný na vědomí firmě Teltschik Jakubčovice1932-19333
701 - 68Pamětní protokol uzavřený majiteli vodních děl na řece Odře zavazující k pravidelné údržbě ochranné zdi na levém břehu mlýnského příkopu, povinnost majitelů k udržbě splavu a mlýnského potoka1933-19353
711 - 64Výměr Okresního úřadu v Opavě potvrzující Revirní radě v Moravské Ostravě právní trvání a rozsah vodního práva na zavodňování lučních parcel v Klokočově za účelem zápisu do vodní knihy1935-19363
721 - 63Výměr Okresního úřadu v Opavě k postavení malé Francisovy turbíny v továrně, výměr k zápisu vodního práva pro zápis turbíny do vodní knihy1936-19373