Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
II.Spisový materiál
d) Investice

731 - 162Korespondence mezi firmou Teltschik - kuratoriem a Okresní správou politickou v Opavě v záležitosti výstavby dělnických a úřednických domků v Jakubčovicích (přiloženy 2 plány) 1924-19254
741 - 72Jednání a zápis Okresní správy politické v Opavě o povolení novostavby příručního skladiště pro provozní materiál a nářadí (přiloženy 2 plány)1925-19264
751 - 71Úřední jednání a povolení k výstavbě nového sociálního zařízení pro dělníky a hostinské místnosti v továrním objektu (přiloženy 2 plány)1925-19264
761 - 73Povolení Okresní správy politické v Opavě ke zřízení střechy nad strojovnou a přístavby pro postavení rezervního výbušného motoru, statistické výpočty1926-19274
771 - 74Povolení Okresní správy politické v Opavě k přístavbě objektu pro zpracování umělé hmoty z odpadu při výrobě kamenáčových knoflíků (přiložen 1 plán)19284
781 - 75Žádost k Obecnímu úřadu v Jakubčovicích o povolení přestavby barvírny a sušárny, rozpočty finanční, jednání s okresním úřadem v této záležitosti (přiložen 1 plán)1937-19394
791 - 70Výstavba podkroví v budově ředitelství, finanční rozpočet a žádost o zahájení stavby 1943-19444
801 - 76Stavební povolení k výstavbě jednoposchoďového domu pro nového majitele firmy Viktora Fuchse (přiložen 1 plán)19434
811 - 77Jednání o výstavbě nového sociálního zařízení pro zaměstnance továrny, stavební povolení, finanční rozpočet (přiloženy 2 plány)1943-19444
821 - 183Stavební povolení k výstavbě výtahu pro továrnu (přiložen 1 plán) 19444
831 - 79Seznam provedených staveb pro továrnus.d.4
841 - 177Nabídky a finanční náklady firem A.E.G. Union Brno a Siemens, Vídeň na provedení osvětlení a elektrifikace závodu, udělení koncese Zemské vlády slezské v Opavě k elektrifikaci a osvětlení závodu, využití elektrického proudu firmou bří Kasperové (přiloženy 3 plány)1907-19194
851 - 178Jednání s Okresní správní komisí v Odrách a firmou Teltschik o přeložení části okresní silnice na trase Odry - Vítkov a výstvabě nového mostu, výkupy pozemků za tímto účelem, kolaudace cesty spojující obce Jakubčovice a Spálov, jednání k přestavbě silnice vedoucí od obce Loučky až k jejímu konci na trase Potštát - Odry - Fulnek (přiložen 1 plán)1908-19364
861 - 172Povolení Okresní správy politické v Opavě k rekonstrukci pohonného a elektrického zařízení ve strojovně továrny, kolaudace přístavby strojovny, technická zpráva, kolaudace přestavby napájecího vedení podél okresní silnice, projednávání stížnosti na firmy provádějící práce na elektrickém zařízení (přiloženy 2 plány) 1926-19294