Úvod | Informace o fondu | Záznamy | Rejstříky | zobrazit/uložit PDF
Emil Teltschik a spol., továrna na knoflíky, kamenolomy a drtírna, Jakubčovice nad Odrou
B) Písemnosti ke správě firmy
III. Účetní materiál
b) Účetní spisy

1331 - 122Zprávy o ekonomicko - obchodní situaci firmy za léta 1923 -19441923-19445
1341 - 170Kalkulační rozpočet na rok 1931 a předběžná kalkulace na rok 1932 19316
1351 - 124Ocenění budov továrny v Jakubčovicích, odhadní nález a posudek, soupis jmění kamenolomu a knoflíkárny1932-19506
1361 - 125Revizní zprávy o hospodářské situaci v obou nadačních podnicích1932-19376
1371 - 129Ocenění strojního zařízení lomu a pískovny v Jakubčovicích19406
1381 - 126Bilance za rok 19431940-19436
1391 - 130Revizní zpráva k účetní uzávěrce za rok 19401940-19416
1401 - 131Inventura surovin, výrobního materiálu, polotovarů, hotového zboží 1941-19446
1411 - 127Pojištění firmy proti požáru a jiným škodám na majetku firmy u různých pojišťoven1942-19457
1421 - 169Pohledávky firmy u finančních ústavů, přihlášky vkladů a pohledávek, exportní pohledávky firmy v cizině, korespondence se Státní bankou československou v Praze a Legiobankou, filiálkou v Moravské Ostravě v účetních záležitostech1945-1952(1953)7